Splošne inštalacije

Jaki tok

 • izvedba električnih instalacij v novogradnjah stanovanjskih in poslovnih objektih
 • izvajanje nizkonapetostnih priključkov za stanovanjske in industrijske objekte
 • avtomatizacija stanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektov
 • izdelava stikalnih blokov ter razdelilnih omar, ki jih vgrajujemo v poslovne in stanovanjske objekte, menjava starih elektro omar z novimi, izdelava gradbiščnih in vzdrževalnih elektro omar
 • adaptacije in prenove starih električnih napeljav
 • vzdrževalna dela na električnih instalacijah
 • izvajanja in vzdrževanje javnih razsvetljav cest v naseljih
 • izdelava industrijske razsvetljave
 • izdelava osvetlitev na športnih igriščih in telovadnicah
 • krmilne inštalacije na čistilnih napravah in črpališčih
 • izdelava strelovodov na industrijskih objektih
splosne_instalacije